Hliníkový informačný systém PRIMUS

Informačný systém Primus je hliníkový systém, ktorého súčasťou sú prídverové jednoprofilové tabuľky,
doplnené profilmi pre veľké tabule a riešením pre informačné stojany (samostatne stojace v priestore).


...     Profily pre prídverové tabuľky. Stĺpiky
majú priemer 10 mm a ukončujú sa
nitmi. Do profilov sa dá vložiť
priesvitný štítok pre potlačenú grafiku,
alebo pokovený plast pre gravírovanie.

Vyrába sa 5 profilov v šírkach:
PRIMUS 310 = šírka 310 mm ( A3 )
PRIMUS 223 = šírka 223 mm ( A4 )
PRIMUS 163 = šírka 163 mm ( A5 )
PRIMUS 133 = šírka 133 mm
PRIMUS 103 = šírka 103 mm


...     PRIMUS UNI - je profil pre veľké tabule.
Určený je pre tabule na poschodia, do vstupných
priestorov, pred vchod budovy...

Tabula musí mať dva bočné profily (rez profilu
PRIMUS UNI je na obr. hore) spojenie profilov
je pomocou priečnych profilov a zámkov
(napojenie je na obr. dole).

Zhora a zdola sa ukončujú profily frézovanými
oblúkovými krytkami, pričom štandardne sa
dodávajú šírky krytiek 841mm, 594mm, 420 mm.


...     PRIMUS oválna trubka 30/40 - slúži na realizáciu
stojanov s tabuľkami do voľného priestoru.

Pre realizáciu takéhoto stojanu je nutný podstavec
(napr kruhový podstavec 405mm) a spojenie
s tabuľkou (napr. Spojovací plech - Adapterblech).
Info tabuľka môže byť ľubovoľná.


...
  Tabuľka
...
  Ukončenie stĺpika nitom
...
  Stojan