Rotačný displej. Objekty rotujú okolo svojej osi a v určitom momente sa spoja obrázky do jedného veľkého.