Gravírky a frézy


Gravírky

Bežne dodávame gravírky z tvrdokovu K 20 - K 40, brúsené do tvaru "V" s vrcholovým uhlom 45° a hrotom
0,2 mm. Na objednávku dokážeme prebrúsiť gravírky na iný uhol a aj na inú šírku hrotu.


...     L1 - Celková dĺžka
    L2 - dĺžka napolenia
    D2 - priemer stopky

Obr

Označenie frézy

 Priemer stopky 
D 2
 Celková dĺžka 
L 1
 Dĺžka napolenia 
L 2
...   GF 3 x 38 mm
  GF 3,17 x 38 mm
  GF 4 x 50 mm
  GF 6 x 50 mm
  GF 3,17 x 105 mm  
  GF 3,17 x 115 mm  
  GF 4,36 x 162 mm  
3 mm   
3,17 mm   
4 mm   
6 mm   
3,17 mm   
3,17 mm   
4,36 mm   
38 mm   
38 mm   
50 mm   
50 mm   
105 mm   
115 mm   
162 mm   
10 mm   
10 mm   
13 mm   
13 mm   
13 mm   
13 mm   
13 mm   


Frézy

Dodávame frézy z tvrdokovového materiálu K 20 - K 40. Nižšie v tabuľkách sú uvedené najpoužívanejšie
typy fréz. V sortimente mávame aj ďalšie špeciálne typy. (Ohľadom špeciálnych typov kontaktujte predajňu).


...     L 1 - celková dĺžka
    L 2 - dĺžka reznej časti
    D 1 - priemer reznej časti
    D 2 - priemer stopky


Dvojbritové frézy pre všeobecné použitie ( farebné kovy a plasty )
Obr

 Označenie frézy 

    Priemer   
stopky
D 2
 Priemer  
 reznej časti 
D 1
 Celková 
dĺžka
L 1
 Dĺžka 
 reznej časti 
L 2
 Počet 
britov

... KM 3 / 0,5
KM 3,17 / 0,5
KM 3 / 1
KM 3,17 / 1
KM 3 / 1 predl.
KM 3 / 1,6
KM 3,17 / 1,6
KM 3 / 2
KM 3,17 / 2
KM 3 / 2 predl.
KM 3 / 2,4
KM 3,17 / 2,4
KM 3 / 3
KM 3,17 / 3
3 mm  
3,17 mm  
3 mm  
3,17 mm  
3 mm  
3 mm  
3,17 mm  
3 mm  
3,17 mm  
3 mm  
3 mm  
3,17 mm  
3 mm  
3,17 mm  
0,5 mm  
0,5 mm  
1 mm  
1 mm  
1 mm  
1,6 mm  
1,6 mm  
2 mm  
2 mm  
2 mm  
2,4 mm  
2,4 mm  
3 mm  
3 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
37 mm  
3 mm  
3 mm  
5 mm  
5 mm  
10,5 mm  
6 mm  
6 mm  
9 mm  
9 mm  
12 mm  
10 mm  
10 mm  
12 mm  
12 mm  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  


Jednobritové frézy na plasty
Obr

  Označenie frézy  

 Priemer  
stopky
D 2
 Priemer 
 reznej časti 
D 1
  Celková  
dĺžka
L 1
Dĺžka
 reznej časti 
L 2
 Počet 
britov

... F 113 0202
F 113 0300
F 113 0302
F 113 0400
F 113 0401
F 113 0402
F 113 0600
F 113 0601
F 113 0602
F 113 0800
3 mm  
3 mm  
3 mm  
4 mm  
4 mm  
4 mm  
6 mm  
6 mm  
6 mm  
8 mm  
2 mm  
3 mm  
3 mm  
4 mm  
4 mm  
4 mm  
6 mm  
6 mm  
6 mm  
8 mm  
30 mm  
30 mm  
60 mm  
60 mm  
60 mm  
70 mm  
60 mm  
70 mm  
80 mm  
60 mm  
8 mm  
10 mm  
20 mm  
12 mm  
20 mm  
30 mm  
20 mm  
30 mm  
38 mm  
22 mm  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
... R 86 - 4 mm
R 86 - 6 mm
4 mm  
6 mm  
4 mm  
6 mm  
50 mm  
60 mm  
14 mm  
20 mm  
1  
1  


Diamantové rycie frézy

Predávame diamantové rycie frézy pre NEROTAČNÉ gravírovanie. Diamant je osadený na tyčke
z tvrdokovu. Uhol brúsenia diamantu je cca 120°.


...     L 1 - celková dĺžka
    D 2 - priemer stopky


Obr

Typové označenie

 Priemer stopky 
D 2
 Celková dĺžka 
L 1
...   D 3 x 45 mm
  D 4 x 55 mm
  D 4 x 110 mm
  D 6 x 55 mm
  D 3,17 x 115 mm  
  D 4,36 x 165 mm  
3 mm   
4 mm   
4 mm   
6 mm   
3,17 mm   
4,36 mm   
45 mm   
55 mm   
110 mm   
55 mm   
115 mm   
165 mm